FAMILIE

Die großräumige Vernetzung unserer beiden Länder fängt im Kleinsten an — in der Familie. Über Fremdbetreuung im Kleinstalter, von den “Schulchen” zum interregionalen Schüleraustausch bis zu Freizeitmöglichkeiten für Familien. Bei uns gibt es viele Möglichkeiten, individuelle Lebensentwürfe unterschiedlichster Lebensgemeinschaften umzusetzen und sich in eine Gemeinschaft einzubringen.


Hluboké provázání obou našich zemí začíná v nejmenších detailech a v nejužším kruhu – v rodině. Od jeslí po školní výlety a meziregionální výměnu žáků, po aktivity pro celé rodiny – škála možností pro realizaci různých životních cílů v různých rodinných formách je pestrá a umožňuje podílet se aktivně na chodu společnosti u nás.


From the nursery and pre-school right up to interregional student exchanges and other recreational activities for families: the
large-scale networking of our two countries starts small – within the family. In our region there are various possibilities to get
involved in our community.

 

Bild: Penker