GRÜNZEUG

Hier findet der Übergang vom atlantischen zum kontinentalen Klima statt. Das sorgt für schneereiche Winter und warme Sommer, je nach Höhenlage. Die Abwechslung von Beckenlandschaften, Gebirgszügen und Sumpfökosystemen bietet an der ehemals eisernen Grenze einen Raum, in dem sich noch Pflanzenarten finden lassen, die aus der Eiszeit stammen.


Zde dochází k volnému přechodu z atlantického v kontinentální klima. Dlenad-mořské výšky jsou léta teplá a zimy s bohatou nadílkou sněhu. Pohoří, kotliny a močály vytvářejí v oblasti někdejší železné opony jedinečný ekosystém, v kterém lze najít rostlinné druhy z doby ledové.


Our region is where the transition from atlantic to continental climate takes place. Depending on the altitude, this ensures
snowy winters and warm summers. The variety of basinscapes, mountain ranges and marshland ecosystems on the former
“iron border” offers a space in which there can still be found plant species from the Ice Age.

 

Bild: pexels.com