WACHSTUMSREGION

Regionen wachsen zusammen – in jeder Hinsicht. Lokale Erzeugnisse beider Länder feiern sich gemeinsam in bayerisch-tschechischen Kochshows. In Hotelberufsschulen aus Viechtach und Pilsen arbeiten junge Talente über Grenzen hinweg zusammen. Die unverfälschte Qualität und reiche Vielfalt typischer regionaler Produkte verbindet die Kulturen.


Regiony srůstají a rostou v každém ohledu. Lokální plody a produkty z obou zemí se tak setkávají v různých českobavorských kuchařkách a pořadech o vaření. V hotelových školách ve Viechtachu a v Plzni tak mladí talentovaní žáci úzce přeshraničně spolupracují. Originální a nefalšovaná kvalita a rozmanitost typických regionálních produktů tak propojuje kultury.


Regions grow together – in every aspect. Local products of both countries are celebrated in Bavarian-Czech cooking shows.
In vocational schools for hotel trade in Viechtach and Pilsen, young talents work together across borders. The unadulterated
quality and rich variety of typical regional products connects cultures.

 

Bild: pexels.com