WIRTSCHAFT

Netzwerk hoch 3: Leistungsfähige Datennetze – enge persönliche Beziehungen – perfekte Anbindung an umliegende Metropolregionen. Das schafft Raum und Zeit für innovative Unternehmen und Start-Ups – darunter viele Weltmarktführer, welche die Chancen eines hervorragend angebundenen internationalen Standorts mit ländlichem Charme schätzen und dort für attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätzesorgen.


Síť na třetí: výkonné datové sítě – intenzivní osobní kontakty – perfektní napojení na okolní metropolitní regiony. Tím vzniká čas a prostor pro inovativní firmy a zakladatele – čítající již několik světových unikátů – kteří doceňují šance dobře propojeného regionu s šarmem venkova, a tím podporují vznik nových pracovních míst.


Efficient data networks – close personal relationships – perfect connections to surrounding metropolitan regions. This creates space and time for innovative companies and start-ups – including many global market leaders who value the chances of a superbly connected international location combined with rural charm and therefore create training positions and jobs.

 

Bild: gabo Systemtechnik GmbH